نام اصلی: All Cardio Hi-Low Knockout Workout With Amy Bento
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2009
کمپانی سازنده: www.nrgfitness.com
تمرینات تمام هوازی ایروبیک – مربی امی بنت

نام اصلی: All Cardio Hi-Low Knockout Workout With Amy Bento
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2009
کمپانی سازنده: www.nrgfitness.com
تمرینات تمام هوازی ایروبیک – مربی امی بنت

تمرین جدید با ترکیبات کار کاراته و بوت‌کمپ همراه با ترکیبات جدید های لو ویو “آل کاردیو های لو-لو ناک‌آوت” را تجربه کنید. این تمرین ترکیبات جدید های لو با حرکات کاراته و نزاعی را ترکیب می‌کند که شما را به چالش می‌کشد و حس می‌دهد که دوره آموزش پایه را پشت سر گذاشته‌اید. گزینه‌های ضربه کم همراه با تمرین نشان داده شده‌اند. امی این تمرین را با یک سردراستی، تمرین اصلی هسته با وزن و کشش به اتمام می‌رساند. این DVD دارای مخلوط‌های پیش‌فراخوانی متعددی است که از قسمت‌های مختلف ترکیبات برای بهتر سازی تمرین برای تحقق اهداف تناسب اندام فردی استفاده می‌کند. امی بنتو مالک NRGfitness است و ستاره انواع DVDهای آموزش ورزشی با امتیاز بالا است. امی مدرس گروهی معتبر NASM است و مدرک ExpertRating Aerobics و تغذیه ورزشی و آموزش اضطراری پزشکی ورزشی را دارد. امی دارای مدرک کارشناسی ادبیات از دانشگاه Sacred Heart در فیلدفیلد، کانتیکت است.


Orginal Description:


A new hi-low workout with kickboxing and bootcamp moves. Join Amy and her team of recruits for All Cardio Hi-Low Knockout. This workout blends new hi-low combinations with kickboxing and combat moves that will challenge you and will make you feel like you have conquered basic training. Low impact options are shown throughout the workout. Amy completes this workout with a cool-down, weighted core training and stretch. This DVD has multiple pre-mixes which utilize different portions of the choreography to better tailor the workout to meet individual fitness goals. Amy Bento is the owner of NRGfitness and is the star of many highly rated workout DVDs. Amy is a NASM certified Group Trainer and has an ExpertRating Aerobics and Sports Nutrition and emergency sports medicine training. Amy has a Bachelors degree in English from Sacred Heart University in Fairfield, Connecticut.