نام اصلی: Ready Step Go With Kelly Coffey-Meyer
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2005
کمپانی سازنده: www.ciavideo.com
تمرینات ایروبیک با استپ – مربی کلی کافی مییر

نام اصلی: Ready Step Go With Kelly Coffey-Meyer
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2005
کمپانی سازنده: www.ciavideo.com
تمرینات ایروبیک با استپ – مربی کلی کافی مییر

آماده شوید، قدم بزنید، شروع کنید! کلی کافی-میر تمرینات ایروبیک بالای زمین با ترکیبات جالبی از پله را ترکیب می‌کند. از جمله پرش‌ها، جلوها و پیچ‌ها تا جک‌ها، گنده‌ها و حرکات هنرهای رزمی، تنوع و چالش هرگز کاهش نمی‌یابد. با تکرار کم، هر روش سریع و افزایشی به مدت 5 تا 6 دقیقه به اتمام می‌رسد (سپس به چیز جدیدی می‌پردازد). “انفجارهای شدت” واقعاً ضربان قلب شما را بالا می‌برند؛ آنها شامل حرکات لترال گسترده و حرکات نزدیک به زمین به علاوه برخی از پلیومتریک های بالاتر-تأثیرگذار هستند. بخش‌های پله از یک ترکیب خلاق از الگوهای استفاده از صندلی هر دو طرف و به سمت تلویزیون هستند. تمرین با یک کول‌داون متمرکز بر شکم به پایان می‌رسد. کیوینگ و نحوه پیشرفت کار او عالی است؛ همیشه به نظر می‌آید که دقیقاً کی باید حرکت جدیدی اضافه کند. این تمرین پله طراحی شده است تا شما را با ترکیب‌های سنتی پله به همراه حرکات شدتی، ورزشی کند. این فرمت شما را از تمام حرکات مورد نیاز برای به دست آوردن نتایج عالی با استفاده مداوم هدایت می‌کند.


Orginal Description:


Get Ready, Step, Go!Kelly Coffey-Meyer intermixes higher-impact floor aerobics with interesting step combinations. From bounces, jumps and twists to jacks, pendulums and martial arts kicks, the variety and challenge never subside. Not a lot of repetition, each fast-paced, add-on routine builds to completion in just 5 to 6 minutes (then it’s on to something new). The “intensity bursts” really raise your heart rate; they include wide-ranging lateral and low-to-the-floor moves plus some higher-impact plyometrics. The step segments feature a medley of creative patterns that use the bench both sideways and toward the TV. The workout ends with an ab-focused cooldown. Kelly’s cueing and pacing is superb; she always seems to know exactly when to add a new move. This step workout is designed to get you fit using traditional step combos combined with intensity moves. This format takes you through all the moves needed to get great results with continued use.