نام اصلی: Secrets Of Submission Grappling - Submission Takedowns - Vol 1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید:
کمپانی سازنده: www.groundfighter.com
تکنیک های جیوجیستو – تکنیک‌های انداختن – قسمت 1

نام اصلی: Secrets Of Submission Grappling - Submission Takedowns - Vol 1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید:
کمپانی سازنده: www.groundfighter.com
تکنیک های جیوجیستو – تکنیک‌های انداختن – قسمت 1

VOLUME 1: تکنیک‌های گریپلینگ تسلیمی برای روی‌آوری
زمانی که بدون لباس یا کیمونو دارید مبارزه یا بازی می‌کنید، عنصر روی‌آوری از آنچه در مسابقات وال تودو دیده می‌شود متفاوت خواهد بود. در اینجا ماریو اسپری روی بازی ایستاده را به شیوه افسانه‌ای و با جزئیات و استراتژی شکست می‌دهد. یاد بگیرید چگونه به نقاط ضعف حریف خود نزدیک شوید و او را موفقانه روی‌آورید. موقعیت‌های مناسب را برای متوقف کردن تلاش‌های روی‌آوری یاد بگیرید و نظریه حمله در سه سطح ماریو اسپری برای گریپلینگ تسلیمی را بیاموزید. یاد بگیرید چگونه از خطرناک‌ترین موقعیت در گریپلینگ تسلیمی ایستاده، گیوتین جلویی، بهره ببرید. ماریو اسپری نشان می‌دهد چرا این موقعیت اغلب در اکثر مسابقات گریپلینگ تسلیمی استفاده می‌شود و می‌تواند به یک جنگجو ضعیف را اسیر کند یا آسیب بیشتری بزند. اسپری به شما یاد می‌دهد که چگونه از هر زاویه، دفاع و حمله در این موقعیت مسلط شوید. این ویدیو شامل بسیاری از روی‌آوری‌ها و تغییرات آن‌ها است که اسپری در رقابت‌ها استفاده می‌کند. این ویدیو پیشرفته‌ترین کار در گریپلینگ تسلیمی است، از دست ندهید!


Orginal Description:


VOLUME 1: Submission Grappling Takedowns
When fighting or sparring without a uniform or kimono, the element of taking your opponent down will differ from that of a Vale-Tudo match. Here Mario Sperry breaks the standing game down in his legendary fashion of details and strategy. Learn how to approach and successfully take down your opponent by reading his weak points. Learn the proper positions to stop takedown attempts and learn Mario Sperry’s three level attack theory for Submission Grappling. Learn how to take advantage of the most dangerous position in stand-up submission grappling, the front guillotine headlock. Mario Sperry shows why this position is often used in the majority of submission grappling matches and can often submit or weaken a fighter badly. Sperry will teach you how master this position from every angle, defense and offense. This video contains many takedowns and their variations that Sperry uses in competition. This video is the most advanced work on submission grappling ever, don’t miss out!