نام اصلی: Becoming a Champion High Jumper With Ron McEachran
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2002
کمپانی سازنده: www.championshipproductions.com
آموزش پرش ارتفاع – مربی رون مک ایچران

نام اصلی: Becoming a Champion High Jumper With Ron McEachran
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2002
کمپانی سازنده: www.championshipproductions.com
آموزش پرش ارتفاع – مربی رون مک ایچران