نام اصلی: Starting Paragliding becoming a paraglider pilot
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 1998
کمپانی سازنده: www.adventureproductions.com
آموزش شروع پاراگلایدینگ: تبدیل شدن به یک خلبان پاراگلایدر

نام اصلی: Starting Paragliding becoming a paraglider pilot
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 1998
کمپانی سازنده: www.adventureproductions.com
آموزش شروع پاراگلایدینگ: تبدیل شدن به یک خلبان پاراگلایدر

“شروع پاراگلایدینگ” به شما نشان می‌دهد که درس‌های اول شما چگونه خواهد بود. این ویدئو نشان می‌دهد چگونه پاراگلایدر را پیش از ترک زمین برای پرواز آماده می‌کنید. این نشان می‌دهد که دانش‌آموزان چگونه از شیب‌های آرام پرواز را شروع کرده و سپس از باد برای کمک به پیشبرد پاراگلایدر به سمت بالا از تپه استفاده می‌کنند. این نشان می‌دهد حرکات زمانی که شما اولین بار از تپه آموزشی پرواز می‌کنید و چگونه در طول پرواز کنترل کانوپی بالای سرتان را یاد می‌گیرید. اجرای کامل پروازها، پروازها و تکنیک‌های فرود نشان داده می‌شود.


Orginal Description:


Starting Paragliding shows you what your first lessons will be like. It shows how to fly the glider before ever leaving the ground. It shows students doing takeoff’s on gentle slopes and then using the wind to help walk the glider back up the hill. It shows the movements as you first fly the training hill and how you learn to control the canopy above your head during the flight. Complete takeoffs, flights, and landing techniques are shown.