نام اصلی: Mike Swain's Complete Judo - Vol 1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.budovideos.com
آموزش کامل جودو استاد مایک سوئن – قسمت 1

نام اصلی: Mike Swain's Complete Judo - Vol 1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.budovideos.com
آموزش کامل جودو استاد مایک سوئن – قسمت 1

ویدیوی “جودو کامل مایک سوین” ابزار مرجع نهایی با بیش از ۱۰۰ تکنیک ایستاده و گرفتن در جودو است. مایک سوین، ۵ بار اولمپیک و قهرمان جهان همراه با کیت ناکاسون، اولمپیک و ۵ بار قهرمان ملی شما را با راهنمای آموزشی و مربیگری پویا آشنا می‌کنند. این سری ۵ جلدی تمامی تکنیک‌های اصلی کودوکان را شامل می‌شود؛ از جمله پرتاب‌ها، نگه‌داشتن‌ها، دست‌گیرها و قفل‌ها، تکنیک‌های جودوی اولمپیک مدرن، به‌همراه تکنیک‌های ترکیبی و مقابلتی فوق‌العاده. مربی، رقیب یا مربی، این سری دانشی ارائه می‌دهد تا شما را با اطلاعات لازم برای به‌دست آوردن مزیت رقابتی مجهز کند.

این مجموعه DVD شامل موارد زیر است:
ویدیوی 1: سرازیری و گذر
ویدیوی 2: گرفتن گردن و قفل بازو
ویدیوی 3: پرتاب‌های دستی و پرتاب‌های باسن
ویدیوی 4: پرتاب‌های پا و تکنیک‌های فداکاری
ویدیوی 5: ترکیب‌ها و مقابلت‌ها


Orginal Description:


Mike Swain’s Complete Judo is the ultimate reference tool with over 100 standing and grappling techniques of Judo. Mike Swain, 5 time Olympian and world champion along with Keith Nakasone, Olympian and 5 times national champion bring you a dynamic teaching and coaching guide. This 5 volume series includes all techniques from the original Kodokan; including throws, holddowns, chokes and armlocks, top modern Olympic Judo techniques, plus awesome combination and countering techniques. Coach, competitor, or instructor, this series offers the knowledge to give you the competitive edge.

This DVD set includes:
Vol. 1: Pinning & Transitions
Vol. 2: Chokes & Armlocks
Vol. 3: Hand Throws & Hip Throws
Vol. 4: Leg Throws & Sacrifice Techniques
Vol. 5: Combinations & Counters