نام اصلی: How To Change Damaged Dart Flights
سال تولید: 2011
آموزش اصولی ورزش دارت – چگونه پروازهای دارت آسیب دیده را تغییر دهیم