نام اصلی: 2004 Olympic-Beijng 2008 Olympic Games - Women's Archery - Vol 1
سال تولید: 2004
مسابقات تیراندازی با کمان – المپیک 2004 و 2008- 1