نام اصلی: How to Shoot Trap An Overview from Above
سال تولید: 2011
آموزش تیراندازی اهداف پروازی – تراپ – نمای کلی از بالا

ر این فیلم کریس باتا نحوه اصولی استفاده از تفنگ و تیراندازی صحیح را به اهداف پروازی آموزش می دهد .