نام اصلی: Hydrotherapy in Action 1 of 2 (demonstration of water therapy treatment)(2007)
سال تولید: 2007
هیدروتراپی در عمل 1 از 2 (نمایش درمان تراپی آب)

آب درمانی هزاران سال بعنوان راهی برای درمان بوده است.آب درمانی روشی است که با تحریک و هدایت جریان خون باعث خروج سموم از سلولها می شود. بوسیله آب گرم یا سرد و یا گرم و سرد کردن ، حمام ، دوش و از طریق کمپرس می تواند از بسیاری از بیماریها جلوگیری کند.

در این فیلمها تکنیک های ساده اما موثر آب درمانی یا همان هیدروتراپی را بشما نشان خواهد داد ، بطوری که به سادگی بتوانید این روشها را در منزل انجام دهید .

این مجموعه در واقع یک دایره المعارف درمان طبیعی با آب می باشد.

برخی از مطالب این مجموعه بشرح زیر می باشد :

چگونه با آب درمانی یک فرد مریض را درمان کنیم
انواع کمپرس ها … کمپرس آب سرد، گرم و..
آب درمانی برای پا ، سر ، سینوس ها و…