مسابقه فاینال بسکتبال مردان – آمریکا و اسپانیا – المپیک 2012 لندن

مسابقه مدال طلای بسکتبال مردان بین آمریکا و اسپانیا در المپیک 2012 لندن.