نام اصلی: Mastering Capoeira Martial Art of Brazil With Nilson Reis Joselito Santos Vol 1 Warm up, Stretching and Conditioning Exercises
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 1989
کمپانی سازنده: www.ebay.com
آموزش کامل کاپویرا – هنر رزمی برزیل – تمرینات گرم کردن، کشش و تقویتی

نام اصلی: Mastering Capoeira Martial Art of Brazil With Nilson Reis Joselito Santos Vol 1 Warm up, Stretching and Conditioning Exercises
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 1989
کمپانی سازنده: www.ebay.com
آموزش کامل کاپویرا – هنر رزمی برزیل – تمرینات گرم کردن، کشش و تقویتی

تمرینات تقویتی و استادگی در کاپوئیرا
با حضور استادان نیلسون رئیس و جوزلیتو سانتوس

در این ویدیوی پویا، استادان برزیلی نیلسون رئیس و جوزلیتو سانتوس به شخص شما راهنمایی می‌کنند و شما را با تمرینات ویژه گرم‌کردن، کشش و تقویت مرکز این هنر رزمی غریبه آشنا می‌کنند. این روال‌های تمرینی به طراحی شده‌اند تا شما را به بهترین شکل ممکن شکل دهند، قدرت، انعطاف و تحمل شما را ارتقا دهند. امروز شروع کنید و تبدیلات را به صورت مستقیم شاهد شوید.


Orginal Description:


MASTERING CAPOEIRA Conditioning Exercises
FEATURING MASTERS NILSON REIS AND JOSELITO SANTOS

In this dynamic video, Brazilian masters Nilson Reis and Joselito Santos personally guide you through the distinctive warm-up, stretching, and core exercises of this exotic martial art. These workout routines are designed to sculpt you into the best shape of your life, enhancing your strength, flexibility, and endurance. Start today and witness the transformation firsthand.