مجموعه دیوانه وار INSANITY تمرینات ورزیده سازی کامل بدن در ۶۰ روز

۳۹,۰۰۰ تومان

مجموعه دیوانه وار یا INSANITY مجموعه ای بی نظیر از ترکیب حرکات پرشی ، هوازی ، آمادگی جسمانی ، استقامتی ، کششی و قدرتی می باشد و بسیار حرفه ای طراحی شده است