از آنجایی که عمده دوستان وقت کافی برای تمرین در باشگاه ندارند مجموعه ای آماده نمودیم تا کلیه حرکات که با دمبل قابل اجرا باشند را برایتان قرار دهیم

در مجموعه حاضر ۵۱ حرکت اساسی که فقط با استفاده از دمبل و در منزل می توان انجام داد قرار گرفته .

بخشی از تمرین جلوبازو نشسته که قابل استفاده در منزل هست در ویدیوی زیر نشان داده شده است: