پکیج بدنسازی P90X2 -توسط تونی هورتن

۲۲,۰۰۰ تومان

پکیج بدنسازی P90X2 توسط تونی هورتن دومین مجموعه از سری مجموعه های P90X است که مانند مجموعه های قبلی تمرینات قدرتی را بدون لوازم بدنسازی ارائه می دهد.