تاریخچه و قوانین هاکی

3251
3252

بازدید

 

هـــــــاکـــی

 

تـــــاریــخــچه پـیــــدایـــش  هـــاکــــی در ایــــران و جـهـــــان

 

     از قدیمــی ترین بازی های جمــعی است که با چوب و توپ در جهان متداول بوده و طبــق متون شنــاخته شده در تاریخ و فـرهنگ ورزش جهان به حدود پنج هزار سال قبــل در ایران باز می گــردد. بهتــرین و مردمی ترین ورزش گروهی است که به گواهی فرهنگ ها و دایره المعارف های معتبر از ایران برخواسته است . هاکی نوعی بازی چوگان است . بازی هــاکی برابر اسناد موجود در ایران از سال 1299 آغلز به کار کرد و پس از 16 سال گروهی از دوستداران هــاکی به این بازی روی و به تمـرین آن پرداختند پس از یک وقـفه کوتاه در خوزستان با حضور انگلیسی ها و هنـدی ها در صنعت نفـت ، کارگران شرکت نفت به این ورزش علاقه مند شدند در آن زمان مرحوم نوراله گرانی پور در توسعه و پیش رفتن این رشته ورزشی سهم بسزایی داشت .

    قبل از انقلاب بعضی استان ها دیدارهای دوستانه ای با تیم کویت داشـتند و از پیروزی انقلاب اسلامی ، نیز محمدرضا دهخدا ریاست فدراسیون را به عهده گرفت ، اولین دوره مسابقات هـاکی در سال 1395در کرمانشاه برگزار شد و با همت مسئولان فدراسیون و هیئت های هـاکی استان ها شکوفا تر شد بعد از دهخدا مسئولیت فدراسیون به مجتبی حسینی محول گردید و در سال 1361، محمد رضا دهخدا به عنوان ریاست فدراسیون انتخاب گردید و در حال حاضر ریاست فدراسیون هاکی بر عهده بهــرام شفیــع می باشد.

           قـــوانیــن و مقررات بــین الــمللی روی چــمـــن

 

 1. زمین بازی مستطیل شکل است طول آن 40/91 و عرض زمین 55 متر است .
 2. خطوط بـلنـــدتـر در جهت خطوط کناری زمین و خطوط کوتاهتر در جهت عرضی و انتهای زمین قرار دارند این خطوط به رنگ سفید و بر طبق نقشه باشد .
 3. خط دروازه نیز قسمتی از خطوط انتهایی زمین است که در محدوده چهار چوب دروازه می باشد .
 4. خطی سراسری عرض زمین را طی کرده و زمین را به دو نیمه تقسیــم کنید .
 5. پهنای کلیه خطوط 75 میلی متر و آنها جزیی از زمین بازی می باشد.
 6. خطوط طولی ( 40/91 ) متر خطوط کنار ، خطوط عرضی ( 55) متر خطوط پشت نامیده می شود و قسمتی از خطوط پشت که روی خط دروازه قرار دارد خطوط گل یا دروازه نامیده می شود . حداقل فاصله منطقه باید 5 متر از خط کنار و 4 متر از پشت خطوط پشت در نظر گرفته شود.
 7. خطوطی که 90/22 متری بوده و از میانه زمین می گذرد لبه نزدیـک تر به خطوط وسط زمین دارای فاصله ای برابر با 90/22 متر دورتر از خط پشت می باشـــد.
 8. خطوط 300میلی متری که روی هر خط کنار در بیرون زمین شخص شده اند و با بعــد داخلی این خطوط که دارای 63/14 متر طول می باشد و با لبـه خطوط پشت موازی هستند تعییـــن می شود.
 9. خطوط 300میلی متری که روی هر خط کنار در دو طرف دروازه در 5 متر و 10 متر از بعـد دورتر این خطوط در نظر گرفته می شود.

10.  نقاط پنالتی 150 میلی متری در قطره و در جلوی مرکز هر دروازه با مرکز هر نقطه 40/6 متری از لبـه داخلی خط دروازه مشخص شده اند.

11.  محوطه شورت کرنــر ( محوطه D )

خطوطی در داخل زمین به طول 66/3 متر و به فاصله 63/14 موازی خطوط عرضی مشخص شده که شعاع 63/14متر از بیـرون خط عرضی به لبه بیرونی این خط انــدازه گیری و متصل می شود.

12.  خطوط شکسته با لبـه بیرون 5 متری از لبـه بیرونی هر خط دایره مشخص شده اند.

13.  ارتـفاع پرچمها 20/1 تا 50/1 متر در چهار گوشه زمین بازی قرار دارند.

14. دروازه ها ، در مرکز هر یک از خطوط دروازه قرار دارنــد ، باید تیر دروازه سفید رنگ ، مستطیلی و با عرض 51 میلی متر و 50 میلی متر و عمـق 75 میلی متر باشند .

15.  تیر عمودر باید 66/3 متر و تیر افقی در ارتفاع 14/2 متر از سطح زمین قرار دارد ( ارتفاع دروازه ).

16.  دروازه دارای حداقل 91/0 متر عمق و حداکثر 22/1 متر عمق بر روی زمین باشند .

17.  تخته های کنار ، طول عمق حداقل 2/1 متر و ارتفاع 460 میلی متر باشد و تخته های پشت طول آن 66/3و ارتـفاع 46 سانتی متر .

18. توپ کروی ، سفــت و سخــت و از مـواد سخـت تشکیل شده باشد . وزن توپ حداقل 156 گرم و حداکثر 163 گرم است .  محیط توپ حداقل 224 میلی متر و حداکثر 235 میلی متر است .

19.  طول انتهای خمیده چوب در جهت محور X  حداکثـر 100 میلی متر است . وزن چوب کلی نباید از 737 گرم تجاوز کند .

20.  دروازه بان باید به غیر از وقتی که ضربه پنالتی استروک می زنند از کلاه ایمنی سر استفاده کنند.

21. مسابقه بین دو تیم با حداکثر 11 نفر ه انجام می شود که 11 بازیکن از هر تیم در یک زمان داخل زمین به بازی می پردازند و هر تیم مجاز به تعویض 16 بازیکن است .

22.  تعویض در همه زمان های بازی مجاز می باشد به جز هنگامی که پنالتی کرنر گرفته می شود.

23.  هیچ محدودیتی برای تعداد بازیکنانی که ممکن است در یک زمان تعویض شوند و نیز برای تعداد دفعات تعویض هر بازیکن وجود ندارد .

24.  در موقع تعویض به هیچ عنوان وقت خوابیده نمی شود به جز مواقعی که دروازه بان تعویض می شود.

25.  بازی باید در دو مدت 35 دقیقه ای انجام شود و زمان استراحت بین دو نیمه 5 تا 10 دقیقه می باشد .

26. همه بازیکنان حریف در شروع بازی باید حداقل 5 متر از توپ فاصله داشته باشند . توپ با ضربه پوش یا هیت به حرکت در می آید و باید توپ حداقل 1 متر حرکت کند.

27.  وقتی که توپ به طور کامل از خط کناری یا پشت عبور کرد عمل اوت انجام شده و با آن توپ دیگری بازی ادامه پیدا میکند .

28.  یک تیم باید بازی را با حرکت بولی دوبازه آغاز کند.

29. یک گل وقتی به ثمر می رسد که یک مهاجم از درون محوطه  D  و نه بیرون از آنجا توپ را به درون دروازه هدایت کند و توپ به طور کامل از خط دروازه بگذرد ممکن است توپ با تماس چوب به بدن مدافعان قبل از یا بعد از اینکه مهاجم از درون محوطه D  نواخته شده وارد دروازه شود.

30.  توقف ، ضربه ، برداشتن ، حمله و پرتاب عمدی توپ و یا هر یک از قسمت های بدن اگر توپ به پا یا بدن بازیکن برخورد کند اشکالی ندارد .

31.  وقتی که توپ درون محوطه D  است دروازه بان باید از چوب ، پت ، گارد ساق پا یا هر قسمتی از بدنش برای حرکت دادن توپ استفاده کند.

32. خطایی توسط یک مهاجم درمحوطه 23 متر حریف باید یک ضربه آزاد در نظر گرفته شود و همچنین خطایی غیر عمد توسط مدافع بیرون از محوطه D  و درون محوطه 23 متری انجام شود.

33.  خطایی که عمد توسط مدافعان درون محوطه 23 متری آن تیم ولی بیرون از محوطه D  باید یک ضربه پنالتی در نظر گرفته شود.

34.  خطایی که عمد توسط مدافعان درون محوطه D  به طوری که نه از به ثمر رسیدن گل جلوگیری کند باید یک ضریه پنالتی در نظر گرفته شود.

35.  بازی کردن عمدی مدافعان در پشت خط دروازه تیم خود باید یک ضربه پنالتی در نظر گرفته شود.

              قـــوانیــن و مـقررات هـــاکی داخــل ســـالــــن

 

 1. یک تیم حداکثر از 12 نفر تشکیل شده است که ششش بازیکن در داخل زمین و مابقی تا حد 6 نفر ذخیره هستند.
 2. خط انتهای زمین ( بک لاین ) خط کوتاه تر پیرامون زمین به ابعاد 18 تا 22 متر
 3. تخته طولی کنار زمین به طول 36 تا 44 متر
 4. پوش ( ضربه فشار به  توپ)
 5. فلیک : ضربه فشاری به توپ به طوری که توپ از زمین بالا بیاید.
 6. اسکوپ : بلند کردن توپ با قسمت یک  هنــد چوب
 7. هیت : برخورد محکم و مؤثر چوب به توپ ( این عمل در هاکی سالنی مجاز نیست )
 8. زمین بازی طول آن نباید کمتر از 36 متر و بیش از 44 متر و پهنای زمین نیز نباید کمتر از 18 متر و بیشتر از 22 متر باشد .
 9. نقاط جریمه ( پنالتی استروک ) به قطر 10 سانتی متر در مقابل چهار چوب دروازه و مرکز آن با فاصله 7 متر از لبه داخلی خطوط دروازه علامت گذاری می گردند.

10.  هر تیم مجاز به تعویض حداکثر 12 بازیکن می باشد .

11.  زمان مسابقه در دو زمان 20 دقیقه ای و یک زمان استراحت 5 دقیقه ای بین دو نیمه تشکیل شده است .

12.  پنــالتی کرنر :

الف ) یک مهاجم توپ را بدون اینکه عمدی بلند شود پرش کند .

ب ) مهاجمی که توپ را از خط انتهای عرضی پرش کنید بایستی حداقل یک پای او بیرون زمین باشد.

13.  قوانین پنالتی کرنر وقتی توپ حرکتی بیش از 3 متر در محوطه D  داشته باشد قابل اجرا نبوده و اعمال نمی گردد.

–           فــدراسیون جهانـــی هـــاکی FIH

(امتیاز 4.5 از 5)
تعداد رای
1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیوهای مرتبط

فیسبوک
توییتر
لینکدین
واتس اپ
تلگرام
				
					https://sportvideo.ir/?p=260