تناسب اندام در منزل

تناسب اندام در منزل

show blocks helper

toggle

 • مربی شخصی

 • مشاوره ورزشی

 • پزشک تغذیه

toggle

 • تونی هورتن

 • شوآن تی

 • مگان دیویس

toggle

 • 0 تا 30 دقیقه

 • 30 تا 60 دقیقه

 • 60 تا 90 دقیقه

toggle

 • هوازی

 • ریتمیک

 • شدت پایین

 • عضله سازی

 • یوگا

toggle

 • سطح متوسط

 • سطح متوسط - پیشرفته

 • سطح مقدماتی

 • سطح مقدماتی - متوسط

 • سطح پیشرفته