ورزش های آبی

ویدیو های ورزش های آبی

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

مقالات ورزش های آبی

شنای قورباغه
کاربر اسپرت ویدیو

زانوی شناگران قورباغه رو

زانوی شناگران قورباغه رو مقاله ای که در ذیل از نظرتان خواهد گذشت، ترجمه مقاله دکتر فرهاد مرادی شهیر- رئیس کمیته پزشکی فدراسیون شنای ایران

مطالعه بیشتر »
شنا
کاربر اسپرت ویدیو

درد گردن در شناگران

درد گردن در شناگران  دکتر فرهاد مرادی شهیر آیا شنا موجب درد در ناحیه گردن شما می گردد؟ در تجربیات هر پزشکی، بیماران شناگر و

مطالعه بیشتر »
شنا
کاربر اسپرت ویدیو

تغذیه شناگران

تغذیه شناگران دکتر فرهاد مرادی شهیر مشخصات ورزش شنا تمرین: شنا به تمرین مداوم نیاز جدی دارد. معمولا در هر هفته بین 6 تا 12

مطالعه بیشتر »

شنا، نگاهی به آینده

شنا، نگاهی به آینده پدیده ورزش در جهان امروز از ابعاد گوناگونی قابل بررسی و تعمق است یعنی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، آموزشی، اقتصادی و

مطالعه بیشتر »