نام اصلی: Becoming a Champion Sprinter With Steve Lynn
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2000
کمپانی سازنده: www.championshipproductions.com
آموزش دوی سرعت – مربی استیو لین

نام اصلی: Becoming a Champion Sprinter With Steve Lynn
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2000
کمپانی سازنده: www.championshipproductions.com
آموزش دوی سرعت – مربی استیو لین