نام اصلی: All Japan Kendo Federation
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید:
کمپانی سازنده: www.gungfu.com
آموزش شمشیر پهن شمشیر سامرائی فدراسیون کندو ژاپن

نام اصلی: All Japan Kendo Federation
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید:
کمپانی سازنده: www.gungfu.com
آموزش شمشیر پهن شمشیر سامرائی فدراسیون کندو ژاپن

Kendo هنر شمشیرزنی مدرن ژاپنی است. ریشه‌های آن عمیقاً در فرهنگ ژاپن و روح جنگجوی سامورایی قرار دارد. Kendo هزار سال پیش از kenjutsu، یک شکل از پیش‌نمونه‌های قدیمی‌تر شمشیرزنی با استفاده از شمشیرهای واقعی در میدان جنگ به وجود آمد و ریشه‌هایش به فرهنگ جنگی باستانی ژاپن باز می‌گردد. در سال 1952 اتحادیه کندو ژاپن تأسیس شد. از آن زمان کندو به سراسر جهان گسترش یافته و بین‌المللی شده است. مسلط شدن به کندو از طریق تمرین تکراری در مبانی تمرین ده کاتای نیهون کندو انجام می‌شود. این کاتاها از مجموعه‌های دونفره‌ای هستند که از تکنیک‌هایی استفاده می‌کنند که در واقع با شمشیرهای واقعی در جنگ آزمایش شده‌اند. این کاتا از تکنیک‌های باستانی کنجوتسو به سبک کندو مدرن استفاده می‌کند.

ویژگی‌ها:
ده کاتا کندو که به‌دقت توسط اعضای اتحادیه کندو ژاپن اجرا می‌شوند. این مواد آموزشی نادر نحوه جزئیات هر کاتا و روش صحیح اجرای هر کاتا را به شما نشان می‌دهد.
توسط بزرگان هنری ژاپنی.

محتوای DVD:

رای (سلام) به درستی
کاتا 1 کندو
کاتا 2 کندو
کاتا 3 کندو
کاتا 4 کندو
کاتا 5 کندو
کاتا 6 کندو
کاتا 7 کندو
تعویض شمشیر
کاتا 1 کوداچی
کاتا 2 کوداچی
کاتا 3 کوداچی
چودان نو کامائه
موروته – هیداری – ژودان
موروته – میگی – ژودان
گدان نو کامائه
هاسو نو کامائه
واکی کامائه
اوچیداچی / غیداچی
تعویض شمشیر
کوداچی کامائه
کوداچی گدان
تکنیک‌ها به دقت توضیح داده می‌شوند و به صورت حرکات کند و واقعی آموزش داده می‌شوند.


Orginal Description:


Kendo is the art of modern Japanese swordsmanship. Its roots lie deep in Japanese culture and the spirit of the samurai warrior. Kendo originated a thousand years ago from kenjutsu an earlier ancestral form of swordsmanship using real swords on the battlefield and traces its origins back to Japan’s ancient martial culture.In 1952 the All Japan Kendo Federation was formed. Since then kendo has spread worldwide and has become international in scope. Mastery of kendo is achieved through repetition training in the basics of the practice of the ten Nihon Kendo kata. These kata consist of two-man sets which use techniques that have actually been tested in combat with real swords. These kata make use of the ancient techniques of kenjutsu as adapted to modern kendo.FeaturesThe ten kata of kendo performed masterfully by members of the All Japan Kendo Federation. This rare instructional materials shows you every detail of these kata and the correct way to perform each kata
von Japanischen Großmeistern

Folgenden Inahlt hat die DVD:
– Rei richtiger Gruß
– Kendo Kata 1
– Kendo Kata 2
– Kendo Kata 3
– Kendo Kata 4
– Kendo Kata 5
– Kendo Kata 6
– Kendo Kata 7
– Exchanging Sword
– Kodachi Kata 1
– Kodachi Kata 2
– Kodachi Kata 3
– Chudan No Kamae
– Morote – Hidari – Jyodan
– Morote – Migi – Jyodan
– Gedan No Kamae
– Hasso No Kamae
– Waki Kamae
– Uchidachi / Ghidachi
– Exanging Sword
– Kodachi Kamae
– Kodachi Gedan

Die Tchniken werden genau erklärt, sie werden in langsmen Tempo, sowie in Realem Tempo gelehrt.