نام اصلی: Tone up. Muscle conditioning for the whole body with small equipment. Italian and English edition.
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.elika.it
تقویت عضلانی برای کل بدن با تجهیزات کوچک

نام اصلی: Tone up. Muscle conditioning for the whole body with small equipment. Italian and English edition.
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.elika.it
تقویت عضلانی برای کل بدن با تجهیزات کوچک

افزایش تنش عضلانی و سوزاندن کالری با استفاده از چند ابزار تمرین. ترکیب جادویی از تمرین‌ها به شما کمک خواهد کرد تا نتایج بهینه و یک فیزیک قابل حسرت را دست‌یابی کنید. “تن آپ” مجموعه‌ای از دنباله تمرین‌هاست که به سفت کردن تمام بدن شما می‌پردازد و برای تمام سطوح تناسب اندام طراحی شده است، ترکیب تمرین‌ها برای ایجاد شدت مناسب بهترین نتایج. این DVD به عنوان مربی شخصی شما خواهد شد تا تمرینات مناسب خود را ایجاد کنید.


Orginal Description:


Increase muscle tone while burning calories with just a few workout tools. The magic combination of exercises will help you achieve optimal results and an enviable physic. TONE UP is a collection of exercise sequences that will tone your whole body and is designed for all levels of fitness combining exercises to create the right intensity to the best results. This DVD will become your exercises to create the right own personal trainer.