نام اصلی: Billy Blanks Fit Sculpt (GET READY!)
سال تولید: 2003
بیلی بلنکس – فیت اسکالپت (آماده شوید!)