نام اصلی: Paddi Go Dive Open Water Diver Course Section 1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2003
کمپانی سازنده: www.padi.com & www.simplyscuba.com
آموزش غواصی آبهای آزاد – قسمت 1

نام اصلی: Paddi Go Dive Open Water Diver Course Section 1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2003
کمپانی سازنده: www.padi.com & www.simplyscuba.com
آموزش غواصی آبهای آزاد – قسمت 1

آیا تا کنون برنامه غواصی کشف غواصی PADI را تجربه کرده‌اید؟ اگر بله، پس قدم نخست را برای تبدیل شدن به یک غواص PADI برداشته‌اید. این برنامه ماجراجویی بر اساس عملکرد برای هدایت شما قدم به قدم در کاوش‌های آینده شما از دنیای زیرآبی طراحی شده است.


Orginal Description:


Have you ever experienced PADI’s Discover Scuba Diving Program? Then you’ve already taken the first step toward becoming a PADI Diver. This performance-based adventure program is designed to lead you step-by-step in your future exploration of the underwater world.