نام اصلی: PADI Rescue Diver DVD
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2004
کمپانی سازنده: www.padi.com
PADI – دوره آموزشی مدیریت و پیشگیری از اضطرابها در غواصی

آماده‌اید برای یک سرگرمی جدی!

برنامه Rescue Diver از PADI اعتماد به نفس شما را به عنوان یک غواص بالغ، تجربه ارزشمندی در مدیریت و پیشگیری از اضطرابها و افزایش آگاهی شما از محیط اطراف ایجاد خواهد کرد.
مطالب خودآموز شما اصول و اطلاعات لازم برای پیشگیری و مدیریت اضطرابهای غواصی را پوشش می‌دهد. بخش‌هایی درباره خودنجاتی، استرس غواص، اولین کمک غواصی، مدیریت اضطراب، مشکلات تجهیزات و موضوعات دیگر شما را برای مقابله با هر اضطرابی، ساحلی یا در آب آماده می‌کنند.
هنگامی که تکنیک‌های نجات را مسلط می‌شوید و مهارات جدید خود را برای سازگاری با مواقع مختلف به دست می‌آورید، سطح اعتماد به نفس شما به اوج خواهد رسید. علاوه بر این، “جعبه ابزار” تکنیک‌ها، مهارت‌ها و دانشی که در طول برنامه Rescue Diver جمع‌آوری کرده‌اید، به شما تخصص و اعتماد به نفس می‌دهد تا تقریباً هر موقعیت اضطرابی را مدیریت کنید.


Orginal Description:


Get ready forsome serious fun!

PADI’s Rescue Diver program will build yourconfidence as a diver, give you valuableexperience in emergency management andprevention and heighten your awareness of thesurrounding environment.

Your home-study materials cover principles andinformation necessary for preventing and handlingdive emergencies. Sections on self-rescue, diverstress, diving first aid, emergency management,equipment problems and other topics prepare youto handle almost any emergency whether on theshoreline or in the water

As you master rescue techniques, adapting yournewfound skills to suit a variety of differentsituations both in and out of the water, youraconfidence level will soar. In addition, the “toolbox” of techniques, skills and knowledge you haveaccumulated throughout the Rescue Diver programwill give you the expertise and confidence tohandle almost any emergency situation.