نام اصلی: Netfit tv Core Blast 1
سال تولید: 2012
یوگا تمرینات مرکزی بدن