نام اصلی: Learn Pilates Complete Workout Series
سال تولید: 2012
فیلم آموزش پیلاتس – مربی جیم بوت