نام اصلی: Olympic's Games Freestyle Wrestling Beijing 2008 Part 1
سال تولید: 2008
بازی های المپیک کشتی آزاد پکن 2008 قسمت 1

بهمراه گزارش فارسی بخشی از مسابقات فردین معصومی