تناسب اندام در ۲۵ دقیقه

4868
4869

بازدید

شناسنامه ویدیو

نام اصلی:  Focous T25 Workout

مدت زمان:  06:20:00

تعداد ویدیو ها: 

زبان فیلم:  انگلیسی   

سال تولید:  2013

کمپانی سازنده:  www.beachbody.com

بجای تمرین  ۶۰ دقیقه ای در روز فقط ۲۵ دقیقه در روز و ۵ روز در هفته تمرین کنید. مربی ( شو آن تی ) Shuan T  با تمرینات اینتروال متمرکز روشی  نوین را بوجود آورده  . در این تمرینات او هر بار روی گروه خاصی از ماهیچه ها کار می کند تا آنها را خسته کرده  بطوری که شما دیگر حتی نتوانید از آن کار بکشید ! سپس او سراغ گروه دیگری از ماهیچه ها می رود و.. از ماهیچه های ران تا شانه ، از ماهیچه های شکم تا ماهیچه های چهار سر ران ، از عضله بازوها تا عضله های مورب خارجی.

 

این درواقع ۲۵ دقیقه حمله به روی بدن شماست بدون هیچ استراحتی . چربی ها سوزانده شده و عضله ها شکل می گیرند.

اکثر شاگردان او بر این باور هستنذ که ۳۰ دقیقه تمرین می تواند بهره وری بسیار بهتری نسبت به ۶۰ دقیقه تمرین داشته باشد.

این مجموعه همچنین دادای یکسری PDF های تمرینی و برنامه های غذایی نیز می باشد در مجموعه موجود است.

 

دوره ALPHA :

در این برنامه  اساس  تناسب اندام کل بدن پی ریزی می شود . که شامل :

 

تناسب اندام در 25 دقیقه ۱–  تمرینات قلبی – عروقی  CARDIO
25 دقیقه سوزاندن کالری بطوری که شما را خیس عرق خواهد کرد.
تناسب اندام در 25 دقیقه ۲ – تمرین سرعت1  SPEED 1.0  

حداکثر سرعت ، سوزاندن چربی ، گام سریع برای نتایج بهتر.

تناسب اندام در 25 دقیقه ۳- تمرینات دایره ای   TOTAL BODY CIRCUIT

تمرکز روی قدرت و مقاومت بدون بلند کردن حتی یک وزنه!

تناسب اندام در 25 دقیقه ۴- تمرینات اینتروال برای شکم  AB INTERVALS

تمرینات هوازی و اینتروال  که باعث خردشدن چربی ناحیه میانی بدن می شود.

 تناسب اندام در 25 دقیقه  ۵-تمرکز روی پایین تنه   LOWER FOCUS

تمرکز روی عضله های پایین تنه که کلید سوزاندن چربی و درگیر شدن سوخت ساز بدنتان می باشد.

2

دوره BETA :

ویژگی تمرینات دوره بتا حرکاتات داینامیک جدید است که  بدن و فیتنس شما را وارد سطح جدیدی می کند ،این دوره همچنین شامل تمریناتی که تمرکز روی هسته اصلی بدن و تکه نمودن عضلات شکم دارند نیز می باشد.

تناسب اندام در 25 دقیقه ۱- تمرینات هوازی با تمرکز بر مرکز بدن  CORE CARDIO

این تمرینات عرق شما را در خواهد آورد تمریناتی کاردیو ( قلبی عروقی ) با شدت تصاعدی  بالاخواهد رفت تا چربی ها را از بین ببرد.

beta-2 ۲-سرعت2   SPEED 2.0

تمرینات ویژه شو آن تی شامل تمرینات سرعتی.

تناسب اندام در 25 دقیقه ۳- تمرینات تکراری دایره ای   RIP’T CIRCUIT

تمرینات قلبی عروقی برای بالاتنه … پاها.شکم.و تکرار این راز تمرینات ۲۵دقیقه است.

تناسب اندام در 25 دقیقه ۴-تمرینات داینامیک قسمت میانی   DYNAMIC CORE

در این تمرینات حرکات عمودی به افقی و ازپشت به جلو بهمراه تکرار زیاد خواهید داشت ،با برنامه ای دیوانه وار.

تناسب اندام در 25 دقیقه  ۵-تمرینات با تمرکز روی بالاتنه    UPPER FOCUSshuan-T

 به شما کمک خواهد کرد تاعضلات بالاتنه خود را حجم دهید طوری که همیشه آرزوی آن را داشتید .شما مجبورید روی آن تمرکز کنید.

1

دوره GAMA :

در این دوره شما تمرینات پیشرفته ای انجام خواهید داد که منجر به چربی سوزی بیشتر و سفت شدن ماهیچه ها خواهد شد.

 gama-1 ۱- تقویت  Rip’t Up

تقویت و کشیدگی جلوبازو ، پشت بازو،شانه ها، سینه و پشت با حرکات ۳۶۰ درجه ویژه

gama-2 ۲-تمرینات دایره ای اضافی   Extreme Circuit

ساخت بافتهای ماهیچه ای و سوزاندن چربی بطورهمزمان ، در این تمرینات دمبل از دستان شما جدا نخواهد شد حتی موقع گرم کردن.

gama-3  ۳-سرعت3   Speed3.0

گام های سریعتر ،عرق ریزی بیشترو نتایج جدی، شما نباید این ۲۵ دقیقه تمرین سرعتی را از دست دهید!

gama-4 ۴- تمرینات هرمی   The Pyramid

سرعت بخشیدن به تکرار تمرینات وهمینطور زمان پیشرفت. این ۲۵ دقیقه شامل تمرینات قلبی -عروقی و تست قدرت و پایداری است.

4

stretch

بعد از ۵ روز کار سخت تمرینات کشیدگی را انجام دهید. شما لایق آن هستید.

این مجموعه همچنین دادای یکسری PDF های تمرینی و برنامه های غذایی نیز می باشد در مجموعه موجود است.

 

بجای تمرین  ۶۰ دقیقه ای در روز فقط ۲۵ دقیقه در روز و ۵ روز در هفته تمرین کنید. مربی ( شو آن تی ) Shuan T  با تمرینات اینتروال متمرکز روشی  نوین را بوجود آورده  . در این تمرینات او هر بار روی گروه خاصی از ماهیچه ها کار می کند تا آنها را خسته کرده  بطوری که شما دیگر حتی نتوانید از آن کار بکشید ! سپس او سراغ گروه دیگری از ماهیچه ها می رود و.. از ماهیچه های ران تا شانه ، از ماهیچه های شکم تا ماهیچه های چهار سر ران ، از عضله بازوها تا عضله های مورب خارجی.

 

این درواقع ۲۵ دقیقه حمله به روی بدن شماست بدون هیچ استراحتی . چربی ها سوزانده شده و عضله ها شکل می گیرند.

اکثر شاگردان او بر این باور هستنذ که ۳۰ دقیقه تمرین می تواند بهره وری بسیار بهتری نسبت به ۶۰ دقیقه تمرین داشته باشد.

این مجموعه همچنین دادای یکسری PDF های تمرینی و برنامه های غذایی نیز می باشد در مجموعه موجود است.

 

دوره ALPHA :

در این برنامه  اساس  تناسب اندام کل بدن پی ریزی می شود . که شامل :

 

تناسب اندام در 25 دقیقه ۱–  تمرینات قلبی – عروقی  CARDIO
25 دقیقه سوزاندن کالری بطوری که شما را خیس عرق خواهد کرد.
تناسب اندام در 25 دقیقه ۲ – تمرین سرعت1  SPEED 1.0  

حداکثر سرعت ، سوزاندن چربی ، گام سریع برای نتایج بهتر.

تناسب اندام در 25 دقیقه ۳- تمرینات دایره ای   TOTAL BODY CIRCUIT

تمرکز روی قدرت و مقاومت بدون بلند کردن حتی یک وزنه!

تناسب اندام در 25 دقیقه ۴- تمرینات اینتروال برای شکم  AB INTERVALS

تمرینات هوازی و اینتروال  که باعث خردشدن چربی ناحیه میانی بدن می شود.

 تناسب اندام در 25 دقیقه  ۵-تمرکز روی پایین تنه   LOWER FOCUS

تمرکز روی عضله های پایین تنه که کلید سوزاندن چربی و درگیر شدن سوخت ساز بدنتان می باشد.

2

دوره BETA :

ویژگی تمرینات دوره بتا حرکاتات داینامیک جدید است که  بدن و فیتنس شما را وارد سطح جدیدی می کند ،این دوره همچنین شامل تمریناتی که تمرکز روی هسته اصلی بدن و تکه نمودن عضلات شکم دارند نیز می باشد.

تناسب اندام در 25 دقیقه ۱- تمرینات هوازی با تمرکز بر مرکز بدن  CORE CARDIO

این تمرینات عرق شما را در خواهد آورد تمریناتی کاردیو ( قلبی عروقی ) با شدت تصاعدی  بالاخواهد رفت تا چربی ها را از بین ببرد.

beta-2 ۲-سرعت2   SPEED 2.0

تمرینات ویژه شو آن تی شامل تمرینات سرعتی.

تناسب اندام در 25 دقیقه ۳- تمرینات تکراری دایره ای   RIP’T CIRCUIT

تمرینات قلبی عروقی برای بالاتنه … پاها.شکم.و تکرار این راز تمرینات ۲۵دقیقه است.

تناسب اندام در 25 دقیقه ۴-تمرینات داینامیک قسمت میانی   DYNAMIC CORE

در این تمرینات حرکات عمودی به افقی و ازپشت به جلو بهمراه تکرار زیاد خواهید داشت ،با برنامه ای دیوانه وار.

تناسب اندام در 25 دقیقه  ۵-تمرینات با تمرکز روی بالاتنه    UPPER FOCUSshuan-T

 به شما کمک خواهد کرد تاعضلات بالاتنه خود را حجم دهید طوری که همیشه آرزوی آن را داشتید .شما مجبورید روی آن تمرکز کنید.

1

دوره GAMA :

در این دوره شما تمرینات پیشرفته ای انجام خواهید داد که منجر به چربی سوزی بیشتر و سفت شدن ماهیچه ها خواهد شد.

 gama-1 ۱- تقویت  Rip’t Up

تقویت و کشیدگی جلوبازو ، پشت بازو،شانه ها، سینه و پشت با حرکات ۳۶۰ درجه ویژه

gama-2 ۲-تمرینات دایره ای اضافی   Extreme Circuit

ساخت بافتهای ماهیچه ای و سوزاندن چربی بطورهمزمان ، در این تمرینات دمبل از دستان شما جدا نخواهد شد حتی موقع گرم کردن.

gama-3  ۳-سرعت3   Speed3.0

گام های سریعتر ،عرق ریزی بیشترو نتایج جدی، شما نباید این ۲۵ دقیقه تمرین سرعتی را از دست دهید!

gama-4 ۴- تمرینات هرمی   The Pyramid

سرعت بخشیدن به تکرار تمرینات وهمینطور زمان پیشرفت. این ۲۵ دقیقه شامل تمرینات قلبی -عروقی و تست قدرت و پایداری است.

4

stretch

بعد از ۵ روز کار سخت تمرینات کشیدگی را انجام دهید. شما لایق آن هستید.

این مجموعه همچنین دادای یکسری PDF های تمرینی و برنامه های غذایی نیز می باشد در مجموعه موجود است.

 

نام اصلی:  Focous T25 Workout

مدت زمان:  06:20:00

تعداد ویدیو ها: 

زبان فیلم:  انگلیسی   

سال تولید:  2013

کمپانی سازنده:  www.beachbody.com

اسپرت ویدو

اسپرت ویدو

کاور و اسکرین شات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فیسبوک
توییتر
لینکدین
واتس اپ
تلگرام
				
					https://sportvideo.ir/?p=3624