آشنایی با ورزش کانوپولو

کانوپولوهیجان انگیز و تماشایی


ریشه ً رشته ورزشی کانوپولو ً را می توان در سایر رشته های قایقرانی یافت. در اوایل دهه سی، کشورهای اروپایی نشستن در قایق کایاک و پرتاب توپ به یکدیگر را آغاز کردند. در واقع یک بازی جدید شروع شده بود. اما این ورزش در کشورهای مختلف ریشه خودش را داشت، این بدان معنی است که این رشته ورزشی از جهات مختلف بسط و توسعه یافته بود.
در سال ۱۹۸۶ کمیته ای به نام ً کمیته کانوپولو ً روی کار آمد و در سال ۱۹۹۴ کشور انگلستان این افتخار را داشت که میزبانی اولین دوره مسابقات کانوپولوی قهرمانی جهان را برعهده داشته باشد. از آن زمان به بعد، مسابقات قهرمانی جهان این رشته به طور منظم هردوسال یکبار برگزار شده بود. قوانین بین المللی کانوپولو در سال ۱۹۹۰، معرفی گردید.
رشته ورزشی کانوپولو در یک محوطه سی و پنج در بیست و سه متر با دروازه های ۵/۱ در ۱ متر که از سطح آب به میزان دو متر فاصله دارند، بازی می شود.
مدت زمان بازی این رشته، دو وقت ده دقیقه ای است که البته می تواند ازسوی داور مسابقه، به دلیل وقت استراحت (Time Out) متوقف گردد. شروع این بازی طوری است که بازیکنان در قایق کایاک و برروی خط دروازه خود ایستاده و توپ نیز در مرکز منطقه بازی قرار می گیرد. بازیکنان هردوتیم آنگاه تلاش خواهند نمود تا از طریق دست و یا هل دادن توپ از طریق پارو، مالکیت آن را نصیب خود نمایند. تیم حریف نیز مجاز است تا بازیکن را در آب هل داده و یا به بازیکن در موقعیت گل، حمله نماید همچنین برای جذاب نمودن رشته کانوپولو یک بازیکن اجازه ندارد بیش از مدت زمان پنج ثانیه مالکیت توپ را داشته باشد و پس از این مدت می بایست حتماً توپ را پرتاب نماید. این رشته ورزشی در سراسر جهان جریان دارد. البته یکی از وظایف کمیته کانوپولوی فدراسیون جهانی قایقرانی (ICF) این است که به کلیه بازیکنان سراسر کشورها این اطمینان را بدهد که مساعدترین استفاده را از مهارتها و توانمندیهای ورزشی آنان می نماید. همچنین برای کمک به این ورزش، قوانین و مقررات کانوپولو باید تسهیل گردد. رشته ورزشی کانوپولو همچنان به توسعه و پیشرفت خود ادامه خواهد داد. این رشته باید شهرت بیشتری را بدست آورد از اینرو رسانه های ارتباط جمعی و طیف عظیم تماشاچیان با این ورزش آشنا خواهند شد. در کنار این مساله کمیته کانوپولو جهت حمایت و افزایش شهرت و آوازه این رشته ورزشی در آینده، از آخرین روشها و متدها از قبیل: اینترنت، استفاده خواهد نمود.
ضمناً، رشته ورزشی کانوپولو برای رده سنی جوانان، بیشتر از یک مساله چالشی خواهد شد. جوانان می بایست فرصت بیشتری برای نشان دادن خود در این رشته ورزشی داشته باشند. به هرحال ، نکته قابل فهم این است که فقط با دارابودن یک زیرساختهای عظیم در کلیه فدراسیونهای وابسته ، رشته ورزشی کانوپولو می تواند به استانداردهای بالاتر در مسابقات دست پیدا کند.
در کنار، شهرت بیشتر و افزایش مشارکت در ورزش کانوپولو، اهداف جوانمردانه این رشته نیز در برنامه های آینده در نظر گرفته شده است. یکی از این اهداف این است که رشته ورزشی کانوپولو در بازیهای جهانی گنجانده شود و این اطمینان داده شود که مسابقات قهرمانی قاره ای در هر قاره برگزار گردد. همچنین، در میان فدراسیونها و باشگاههای وابسته آنها باید این امکان وجود داشته باشد که بین قهرمانان باشگاههای ملی براساس یک جدول جهانی، مسابقاتی انجام شود. به هرحال، کمیته کانوپولو از همه افراد جهت دستیابی به این اهداف دعوت بعمل می آورد.
  برگرفته از وب سایت فدراسیون قایقرانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *