رژیم لاغری به روش شخصی ( بانوان)

 

بسیاری از افراد به ویژه بانوان در رژیم لاغری به طریق شخصی بیش از مردان به این امر اقدام می ورزند. سلایق شخصی در رژیم لاغری و غذایی هیچ توجیه علمی در برنداشته و یا اثرگذار نمی باشد.

رژیم لاغری به روش شخصی ( بانوان)

چنین روشهای خودسرانه نه تنها اقدامی بیهوده است بلکه موجب تنش و بروز رفتارهای عصبی و کسالت روحی نیز می گردد. موضوع لاغری و یا بلعکس چاقی باید علمی و با شناخت از کنش و واکنش اندام های درونی بدن همراه باشد. زیرا وقتی افراد کثیری از مکانیسم لاغری در سلولهای بدن و این که چگونه و در چه شرایطی چربی می سوزد و یا چگونه توده عضلات و چربی در بدن شکل می گیرد شناختی ندارند. بدیهی است تلاش برای لاغری یا چاقی بیهوده خواهد بود. برخی اضافات چربی و یا وزن اضافی با رژیم گرفتن تنها، امکان به نتیجه رسیدن وجود ندارد. در چنین شرایطی مصرف چربی سوزهای مناسب فرد که منشاء گیاهی هم داشته باشند بهمراه تحرک جسمانی با شدت و آستانه تحریک به منظور آماده سازی چربی لازم است. از طرفی رژیم غذایی که منجر به ضعف آتی و عوارض ریزش مو، سستی و بدخلقی گردد در رسیدن به این هدف نتیجه مطلوبی بهمراه نخواهد داشت. برخی حذف غذاها که در واقع نقش ایمنی بدن را ایفاء می کنند با حذف آنها برای بدن خطرناک و اشتباه خواهد بود. برخی غذاها به ظاهر در چاقی موثر نیستند در طی دوره رژیم به اشتباه مصرف می شوند که آن نیز در رژیم لاغری بیهوده است.

توصیه می گردد در مباحث ورزشی، مصرف چربی سوزها و یا پودرهای افزایش دهنده وزن و رژیم غذایی اعم از پرهیزها و ناپرهیزها حتما با فرد آگاه ومتخصص مشورت نمائید.