تاریخجه تـنیــس روی میــز

 

      به طور کلی مبدأ پیدایش تـنیس روی میز هم مثـل بسیاری از ورزش های دیگر به درستی معلوم نیست . آقای ایور مونتاگر نماینده فـدراسیون بین المللی تنیس روی میز و احیاء کننده این ورزش در این مورد می گوید : شروع بازی تنیس روی میـز توسط افرادی ابتدا د رسالن های سر پوشیده شروع شده و سپس از محدودیت خارج شده و در فضای باز و روی چـمن ها رواج گرفته است و این تحول در سال 1880میلادی اتفاق افتاده است و شاید بتوان گفت که درسال 1877نیز بازی یک نفرمردان انجام گرفت . به هر صورت به قول آقای مونتاگر تاریخ دقیق پیدایش این ورزش باید به عنوان یک سؤال مبهم و غیر مجاز تلقی شود و طبق تحقیقات و اظهار وی بازی تنیس روی میز اوایل بیشتـر به عنوان سرگرمی یا تفریح روزمره بود و با گذشت زمان کاملاً از شکل سرگرمی بیرون آمده و به عنوان یک بازی قهرمانی تثبیت شده است . عده ای از کارشناسان معتـقــدند این بازی ابتدا در قرن نوزدهم در انگلستان متداول شده و مردم انگلیس در خانه ها به این بازی می پرداختند و بعد از مدتی توسط مردم و افسـران انگلیسی به سایر نقاط جهان انتقال یافته است .

      این ورزش قبل از پینک پنـگ ، نام هایی از قبیل گوسیما [1]  پیم پام [2]  و ایف وف و تنیس داخل سالن داشته است . فدراسیون تنیس روی میز در زانویه سال 1926 به کوشش دکتر جورج لمان تأسیس شد . تنیس روی میز در ایران از سال 1317 در جنوب و در شهر های آبادان ، مشهد ، مسجد سـلیـمان ، آغا جاری که محل اجتماع افسر انگلیسی بود رواج گرفت . در سال 1325 فدراسیون تنیـس روی میـز تشکیل گردید.

              تاریخجه تنیس روی میـز در ایران

 

      تنیس روی میز در ایران از سال 1317 در جنوب و در شهرهای آبادان ، مسجد سلیمان و آغاجاری و دیگر شهرهای جنوبی که محل اجتماع خارجیان و افسران انگلیسی بود رواج گرفت و کم کم توسعه یافت در آن سال ها افسران انگلیسی در مناطق نفت خیز ساکن بودند و وسایلی را از کشورشان برای تفریح و سررمی به ایران آورده و به بازی می پرداختند . این امر در زیر زمین ها و کلوپ های خصوصی رایج شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت تا اینکه در سال 1324 مسابقاتی بین کلوپ های خصوصی و دسته های آزاد در همان شهرهای جنوبی و با حضور خارجیان مقیم ایران و ایرانیان علاقه مند برگزار گردید. در سال 1325 از آنجا که این ورزش به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. فدراسیـون تنیس روی میز و تنیـی توأم به ریاست آقاخان بختیار تشکیل شد و کار خود را با برگزاری مسابقات مختلف بین باشگاه ها و دسته های آزاد آغاز و دنبال کرد پس از وی تصدی فـدراسیـون به محور حاجبی واگذار شد و در زمان ایشان تنیس روی میـز پیش رفت سریع یافت و رشد و شکوفایی خاص در تنیس روی میز ایجاد شد . در سال 1336 (1947) این فدراسیون به عضویت فدراسیون بین الملل تنیس روی میز در آمد .

      در سال 1339 ( 1951) پس از اینکه این ورزش در بین مردم و در سطح کشور تا حدودی جای خود را باز کرد برای اولین بار با 3 بازیکن در مسابقات جهانی در وین پایتخت اتریش شرکـت کرد  و مقام شانزدهم را به دست آوردند .سال 1337 ایزان در اوح قدت تا این سال بود و در بازی های آسیایی توکیو (1958) شرکت کـرد و پس از ویتنام و ژاپن کسب مقام سوم آسیا را به دست آوردند .

     – اوج افتخار تنیس روی میز ایران در مسابقات جهانی سال 1963( 1342) در پراگ چکسلواکی به دست آمد که بازیکنان ایران با درخشش بسیار در بین 45 کشور شرکت کننده عنوان نهم جهانرا از آن خود کردند .

     پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1358 ابتدا به مدت چند ماه مرحوم کریم شهسوار به عنوان سرپرست موقت فدراسیون منصوب شد پس از مدتی هم به صورت شورایی اداره شد و رد اواخر سال 1358 به عهده آقای امیر میر صادقی و در سال 1359 مرحوم محمد رضا لواسانی به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شدند و در اواخر سال 1359 مسئولیت اداره فدراسیون به مرحوم علی اکبر آرمند محول شد و رد اواسط سال 1362 این مسئولیت به عهده آقای احمد صفوی نژاد بود و در سال 1364 مجدداً به مرحوم دکتر علی اکبر آرمند محول و تا تیر ماه 1365 ادامه داشت و از تیر ماه 1369 مسئولیت فدراسیون به مرحوم مهندس محمد مجد آرا یکی از نمایندگان مجلس واگذار گردید .

             قوانین تنیس روی میز

 

     1- سطح روی میز باید به صورت مستطیل بوده و طول آن 74/2 و عرض آن 525/1 متر باشد و ارتفاع آن از سطح زمین 76 سانتی متر می باشد .

     2- سطح روی میز از هر جنسی ساخته شود با این شرط که وقتی یک توپ استاندارد در هر قسمت میز از ارتفاع 30 سانتی متری رها شود به اندازه 23 سانتی متر به سمت بالا جهش داشته باشد .

     3- سطح میز باید رارای ریگ یکنواخت و به صورت تیره و مات و بدون بازتاب نور باشد و خط سفید به عرض 2 سانتی متر کشیده می شود .

     4- در بازی دو نفره هر زمین به وسیله یک خط میانی سفید ریگ به عرض سه میلی متر تقسیم می شود و این خط جزئی از نیم زمین سمت راست محسوب می شود.

     5- تور باید به وسیله طنابی که طرفین آن به دوپایه عمودی به ارتفاع 25/15 سانتی متر بسته شده متصل شود و دو پایه باید 25/15 سانتی متر خارج از خط کناری میز باشد.

     6- توپ باید کروی شکل و قطر آن 40 میلی متر باشد . وزن توپ باید 7/2 گرم باشد .

     7- راکت می تواند به  هر شکل ، اندازه و وزن مورد استفاده قرار گیرد و باید صاف و محکم باشد .  حداقل 85% از ضخامت تیغه راکت باید از چوب طبیعی باشد .ضخامت لایه نباید از 5/7 درصد ضخامت و یا 35% میلی متر باشد . تراکم عاج ها نباید کمتر از 10 عاج وبیشتر از 50 عاج در سانتی متر مربع باشد .

     8- لاستیک دو لایه ، از یک لایه اسفنج منفذ دار که با یک لایه بیرونی عاج دار معمولی با ضخامت 2 میلی متر باشد .

     9- رالی عبارت است از مدت زمانی که توپ در جریان بازی در گردش است .

     10- یک لت عبارت است از یک  رالی که نتیجه آن در شمارش بازی منظور نمی شود .

     11- خط پایانی خطی است که به صورتی فرضی در هر دو جهت امتداد داشته باشد .

     12- سرویس صحیـح ، سرویسـی است که توپ بدون حرکت روی کف دست آزاد فرستنده سرویس در پشت خط پایانی و در بالای سطح بازی قرار داشته باشد .

     13- زننده سرویس ، توپ را تقریباً با حالت عمودی و به سمت بالا ، بدون چرخش ، پس از رها شدن از کف دست حداقل 16 سانتی متر به سمت بالا بیاید .

     14- در بازی دو نفره ، توپ باید به ترتیب به نیمه راست زمین زننده سرویس و گیرنده سرویس برخورد کند.

     15- هنگام زدن ضربه سرویس ، توپ باید پشت خط انتهای زننده سرویس بوده و نباید دورتر از بدن زننده سرویس به جز سرو بازو که از خط انتهایی عقب ترند  قرار گیرد .

     16- لت ، در صورتی که توپ در سرویس در حین عبور از مجموعه تور ، به آن برخورد کند مشروط بر آنکه سرویس به درستی اجرا شده باشد و یاگیرنده توپ یا همبازی او در توپ انسداد ایجاد کند ( حرکت به جا ).

     17- هر بازیکن یا زوجی که زود تر به امتیاز 11 دست یابد برنده گیم خواهد بود. مگر آنکه دو بازیکن یا دو زوج به امتیاز مساوی 10 دست یابند . در این صورت برنده بازیکن یا زوجی خواهد بود که دو امتیاز پی در پی بیشتر از حریف خود کسب کند.

     18- یک مسابقه شامل برد ها از تعداد گیم های فرد ، 3 گیم از 5 گیم یا 4 گیم از 7 گیم و 5 گیم از 9 گیم می باشد .

     19- اگر بازیکنی یا زوجی اولین سرویس یا برگشت و یا نیمه زمین به خصوصی را انتخاب کرده باشد . انتخاب دیگر با باریکن یا زوج مقابل خواهد بود.

     20- در هر گیم از مسابقات دو نفره ، دو گیم بعد پس از انتخاب اولین زننده سرویس ، اولین گیرنده بازیکنی خواهد بود که در گیم قبلی ، به او سرویس می زده است .

     21- در بازی های دو نفره در هر تعویض سرویس دریافت کننده قبلی تبدیل به زننده سرویس شده و یا زنننده سرویس قبلی گیرنده سرویس خواهد بود.

     22- بازیکن یا زوجی که در یک گیم سرویس را اجرا کند در گیم بعدی آن مسابقه ، گیرنده اول خواهد بود و در آخرین گیم ممکن در مسابقات دو نفره ، زوجی که سرویس را دریافت خواهد کرد که زمانی که اولین زوج به امتیاز 5 برسند ترتیب دریافت را عوض می کند. به عبارت دیگر ، دو بازیکن آن زوج ( دریافت کننده ) جاهای خود رابا یکدیگر عوض خواهند کرد.

     23- بازیکن یا زوجی که در یک گیم ، بازی را از یک نیمه زمین آغاز کرده ، در گیم بعدی از نیمه دیگر زمین استفاده خواهد کرد و در آخرین گیم ممکن است در یک مسابقه ، بازیکن یا زوج ها وقتی اولین بازیکن یا زوج به امتیاز 6 برسد زمین های بازی را عوض خواهد کرد.

     24- وقتی یک گیم مسابقه در مدت 10 دقیقه به پایان نرسد یا زودتر از آن بنا به در خواست هر دو بازیکن یا هر دو زوج باید از تیم تسـریع استفاده نموده ، مگر آنکه هر دو بازیکن یا هر دو زوج به امتیاز 9-9 و بالاتر رسیده باشند .

     25- اگر توپ در حال گردش باشد و محدودیت زمانی به پایان برسد داور باید بازی را متوقف کند و سپس بازی را با سرویس بازیکنی که در آن رالی زننده سرویس بوده است ادامه خواهد داد.

     26- اگر توپ در حال گردش نباشد و محدویت زمانی به پایان برسد بازی با سرویس بازیکنی که در رالی قبل گیرنده سرویس بوده ، ادامه خواهد یافت .

     27- سیستم تـسریـع – اگــر یک بـازی از زمان قـانـونی آنـکه 15 دقیقه می باشد بیشتر شود سیستم تسریع انجام می شود . یعنی سرویس زننده سریسی می زند و داور ضربه شماره 13 ضربه را در دو میـز می شمارد که اگر ضربه 13 را حریف به نام خودش کند به نفع او می شود و اگر نتواند ، به نام سریس زننده می شود.

     28- سیستم کوربیلون ( بازی تیمی بانوان ) – نفرات شرکت کننده در یک تیم تنیس روی میـز حداقل دو نفر و حداکثر 4 نفر می باشند و یک بازی تیمی از دو بازی انفرادی و یک بازی دوبل تشکیل شده است . اگر تیمی هر 3 بازی را به نفع خود تمام کند برند ه است .

     29- سیستم سوئیت لینگ ( بازی تیمی آقایان ) – در بازی تیمی آقایان به روش سوئیت لینگ ، تیم از 3 بازیکن تشکیل می شود که اسامی بازیکنان تیم با حرف X,Z,YوA,B,C توسط مربی یا کاپیتان انتخاب و به سر داور مسابقه تسلیم می شود . ترتیب بازی به صورت A با X و Y با B و Z  با Cو A با Y  و B  با X  خواهد بود . برنده 2 از 3 بازی یا 3 از 5 بازی برنده خواهد بود.

     30- توپ آور – به هر توپ قابل قبول که از رو یا کنار مجموعه تور ، عبور کند و به سطح مؤثر میز برخورد کند توپ آور گویند.

     31- والی – اگر بازیکن به توپی که از روی تور عبور کرده ولی قبل از اینکه به زمین اصابت کند ضربه بزند و یا موقع سرویس توپ به راکت برخورد نکند مرتکب خطا شده به این خطا والی گویند.

     32- استریـک – ضربه ای که با زیر مچ و راکت به توپ زده می شود و قبول است .

     33- دبـل – دبـل میـز ، توپ دو بار متوالی به میز بازیکن برخورد کند .

     34- دبـل راکـت ، توپ دو بار متوالی به راکت بازیکن برخورد کند.


[1] Gossima

[2] Pim Parm