H I C A ( آلفا- هیدروکسی- ایزوکارپروئیک اسید )

سطح کارایی : *****

دسته بندی : عضله سازی

فواید: این ماده مشتقی از آمینواسید شاخه دار لیوسین به شمار می آید. HICA از تجزیه عضلات ممانعت می کند واین بر می گردد به توانایی آن برای بلاک کردن فعالیت آنزیم کاتابولیکی با نام متالوپروتئناز. وقتی تجزیه عضلات کاهش یابد، در مقابل رشد عضلانی تقویت می شود. تحقیقات انجام شده بر ورزشکاران نشان داده که HICA می تواند رشد عضلانی را تقویت کند حتی در زمانی که ورزشکاران دچار تمرین زدگی شده باشند.

دز مناسب: 500 میلی گرم HICA سه بار در روز به همراه وعده های غذایی در روزهای تمرین یکی از این دزها را به همراه وعده پیش از تمرین میل کنید و یک دز هم به همراه وعده پس از تمرین.

HICA ( آلفا- هیدروکسی- ایزوکارپروئیک اسید )

—————————————

نکته :سطح کارایی هر یک از مواد ذکر شده بر اساس تعداد ستاره هایی است که در مقابل هر یک مشاهده می کنید، و توصیف تعداد ستاره ها بر این اساس است:

ترکیبات 5 ستاره :

به این معنی است که مصرف روزانه آنها را توصیه می کنیم و مستقیما بر پیشرفت شما موثر خواهند بود.

ترکیبات 4 ستاره :

آنها می توانند رشد و پیشرفت شما را تقویت کنند اما شاید نه به صورت مستقیم.

ترکیبات 3 ستاره:

مقدار کارایی این مواد بسته به شرایط بدنی افراد، ممکن است متفاوت باشد.

ترکیبات 2 ستاره :

اینها موادی هستند که تنها در شرایط خاصی موثرند( برای مثال ، برای مبتدی ها بیش از بدنسازان با تجربه مفیدند و یا بالعکس )

نکته : ترکیبات یک ستاره در این لیست گنجانده نشده اند، چرا که کارایی و فواید آنها چندان به اثبات نرسیده است.

برگرفته از مجله دانش و ورزش – شماره 346