شیرجه

ویدیو های شیرجه

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

مقالات شیرجه

شیرجه
کاربر اسپرت ویدیو

آموزش شیرجه

در این بخش استفاده از تخته فنر شیرجه و جدا شدن شیرجه های رو به آب (Forward Dives ) که از مهم ترین و حساس ترین بخش هر شیرجه است را در اختیار شما قرار می دهیم؛ امید است مورد توجه و استفاده تمام شیرجه روندگان ومربیان قرار گیرد

مطالعه بیشتر »

آموزش انواع شیرجه

آموزش شیرجه های پایه در حالت زاویه پس از اینکه ورزشکار در اجرای شیرجه های پایه در حالت جمع مهارت کافی از جهت ارتفاع، فاصله

مطالعه بیشتر »
شیرجه
کاربر اسپرت ویدیو

تاریخچه و قوانین شیرجه

شـــیـــرجـــــــه یک شیرجه رو در حال اجرای حرکت زاویه.                                                     شیرجه یکی از ورزش‌های آبی است. فهرست مندرجات ۱ تاریخچه شیرجه ۲ تاریخچه شیرجه در

مطالعه بیشتر »

دسته بندی های این ورزش