شنای موزون

ویدیو های شنای موزون

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

مقالات شنای موزون

شنای موزون
کاربر اسپرت ویدیو

یادگیری شنای موزون؛ آموختن زبانی دیگر

در برخورد با نام رشته شنای موزون (synchronized Swimming) دو کلمه “شنا” و “موزون” توجه ما را به خودشان جلب می کنند. “شنا” ورزشی پویاست که هدف آن پیشروی و تکنیک آن استفاده بهینه از اندام ها برای نیل به هدف می باشد و اما کلمه موزون که دو نوع هماهنگی در آن مستتر است هماهنگی با موزیک و هماهنگی با شناگر یا شناگران دیگر

مطالعه بیشتر »

دسته بندی های این ورزش