بایگانی دسته بندی ها کریکت

تاریخچه و قوانین کریکت

کریکت   شاون پولاک توپ را به‌سمت مایکل هاسی پرتاب می‌کند. مستطیل خاکی پیچ نامیده می‌شود. دو ردیف چوبی ویکت نام دارند و به دو خط سفید کریز گفته می‌شود.          کریکت ورزشی ست که با چوب و توپ در یک زمین چمن بیضی شکل بین دو تیم ۱۱ نفری بازی می‌شود. در مرکز […]