آموزش گام به گام تنیس (۱)

عوامل موثر در مسابقات تنیس

عوامل موثر در مسابقات تنیس  عوامل زیادی در پیروزی در مسابقه وجود دارند که اگر آنها را در بازیها اعمال کنیم مطمئنا موفق خواهیم شد.سه عامل اساسی موثر عبارتند از :   محیط  حریف  بازیکن هر یک از این عوامل خود می تو…
آموزش گام به گام تنیس (۱)

آموزش گام به گام تنیس (1)

مبتدیان می‌توانند قبل از رسیدن به ضرباتی چون هاف‌والی، لوب، اسمش و دراپ شوت با آموزش فورهند، بک‌‌هند و یا سرویس و والی شروع کنند. همراه‌سازی توضیح کلامی در کنار اجرا نه تنها در روشن‌سازی دستورالعمل موثر است بلکه باعث به دست آوردن بهترین انتخاب نیز می‌شود.
آموزش گام به گام تنیس (۱)

تاریخچه و قوانین تنیس

  تـنیــــــس                     تاریخجه بازی تنیس در ایران در جهان         - تا آنجا که شواهد تاریخی در این مورد نشان می دهد ، ورزش تنیس طی قرون 12و 13 میلادی ابتدا در کشور فرانسه ابداع شد اما ارائه جدی این ورزش در سال 1872میلادی بود که س…
آموزش گام به گام تنیس (۱)

آموزش تصویری تنیس روی میز توسط ژان میشل سیو

      نکات کلیدی:   1- ژان میشل این تکنیک را در برابر کات که دارای پیچ زیر است اجرا میکند.   2-  او در حالت آماده  و وضعیت تعادلی خوبی  برای اجرای تکنیک قرار دارد.   3- بدن محکم و استوار است و در ناحیه کمر به سمت عقب می چرخد.   4-در انتهای مر…
آموزش گام به گام تنیس (۱)

آموزش گام به گام تنیس روی میز ( 5 )

آموزش گام به گام تنیس روی میز ( 5 )بک هند هاف والیوضعیت پاها در بک هند هاف والی همانند بک هند پوش است. راکت باید با زاویه قائمه نسبت به میز گرفته شود. گرچه در هنگام زدن ضربه، راکت ایجاد زاویه حاده می کند، بطوریکه روی توپ را پوشانده و با…
آموزش گام به گام تنیس (۱)

آموزش گام به گام تنیس روی میز ( 4 )

آموزش گام به گام تنیس روی میز ( 4 ) بک هند برای تغییر وضعیت از حالت آماده، به وضعیت بک هند، باید پای راست را کمی به جلو آورد، زانوها را کمی خم کرد، و وزن بدن را به عقب و بر روی پای چپ انداخت. در همین زمان، راکت را باید از وضعیت خنث…
آموزش گام به گام تنیس (۱)

آموزش گام به گام تنیس روی میز( 3 )

آموزش گام به گام تنیس روی میز( 3 )  انواع ضرباتپیچ رویی یا پیچ تاپ( تاپ اسپینTOPSPIN)- با گرفتن راکت با یک زاویه حاده، و ایجاد یک حرکت به سمت جلو و بالا، پیچ رویی به توپ منتقل می شود.چاپ (CHOP) و پوش(PUSH)- با گرفتن راکت با یک زاو…
آموزش گام به گام تنیس (۱)

آموزش گام به گام تنیس روی میز ( 2 )

آموزش گام به گام تنیس روی میز ( 2 )منطقه های بازیبر اساس فاصله خط انتهای میز با محلی که به توپ ضربه زده می شود، منطقه های بازی فرق می کنند. منطقه اول در فاصله یک متری میز، منطقه دوم در فاصله دو متری و بالاخره منطقه سوم در فاصله سه متری میز قرا…