تاریخچه و قوانین والیبال ساحلی

  والیــبــال ســا حــــلیتاریخچه والیبال سا حلیدر کنگره المپیک سال 2000 سیـــدنی پیشنهاد شد که روش امتیازگری در والــیبال ساحــلی به صورت بــرد رالی یعنی 2 ست از3 ست انجام شود که ست اول و دوم امتیاز 25 و ست سوم امتیاز 15 باشد و همه دست …