تاریخچه و قوانین هاکی روی یخ

هاکی روی یخصحنه‌ای از یک بازی هاکی میان دو تیم کالگری فلیمز و لس‌آنجلس کینگز در لیگ ملی هاکیدو مدافع و دروازه بان، آماده در کنار دروازه. داور دستش را پشت دروازه بالا گرفته و در سوتش میدمد که نشان از قصد داور برای گرفتن پنالت…