بایگانی دسته بندی ها فوتسال

آموزش فوتسال

  آموزش فوتسـال         در فوتسال همانند ساير رشته هاي ورزشي عوامل زير موثر مي باشد : الف – تکنيک                   ب- تاکتيک       ج – آمادگي جسماني(شرايط بدني)          د – آمادگي رواني                تعريف تکنيک:     تکنيک به معني «فن» يا «شيوه اجرا» مي باشد و منظور از آن در ورزش به ويژه در فوتسال، به […]

تاریخچه و قوانین فوتسال

فوتسال فوتسال به بازی فوتبال درون سالن، گفته می‌شود.            خلاصه قوانین فوتسال          قانون یکم: زمین بازی؛ که خلاصه مشخصات و نکات قابل توجه با رسم شکل توضیح داده شد. تذکر: ورود و خروج بازیکنان در موقع تعویض بایستی از محدوده مشخص شده انجام گیرد.   قانون دوم: توپ؛ محیط آن حداقل ۶۲ […]