حقوق وزشی - مسئولیتهای قانونی ورزشکاران، داوران، مربیان

حقوق وزشی مسئولیتهای قانونی ورزشکاران، داوران، مربیان  ورزش در زمان ما یکی از ضروریت های زندگی برای مردم و بالاخص برای جوانان، و از ابزارهای تربیتی و پرورشی مهم می باشد. این امر به گونه ای است که عدم توجه به ورزش و تربیت بدنی می توان…

فقط برای یک مشت اسکناس

فقط برای یک مشت اسکناس  جامعه شناسی فوتبال در انجمن جامعه شناسی ایران بررسی شد.انجمن جامعه شناسی ایران، نشست بررسی هنجارهای اخلاقی در ورزش را با تاکید بر فوتبال برگزار کرد. در این نشست دکتر محمد احسانی از دانشگاه تربیت مدرس، دکتر محمد رض…

قوانین حاکم بر زمین فوتبال

قوانین حاکم بر زمین فوتبال یکی از مهم ترین موضوعاتی که علاقه مندان به فوتبال می بایست از آن مطلع باشند قوانین کلی و داوری این ورزش است . در تمامی ورزشها قوانین رسمی نوشته شده ای وجود دارند که چهارچوب و اصول آن ورزش را وضع می کنند. این قوانین…

قوانین بازی فوتبال (2)

قوانین بازی فوتبال (2)  مدت بازى شامل دو وقت مساوى چهل و پنج دقیقه اى می باشد، مگر اینكه طور دیگر بین داور و دو تیم موافقت به عمل آید. مدت بازى مدت بازى شامل دو وقت مساوى چهل و پنج دقیقه اى می باشد، مگر اینكه طور دیگر بین داور و دو تیم موافق…

قوانین بازی فوتبال (1)

قوانین بازی فوتبال (1)  بازی فوتبال ورزشی است تیمی که در آن دو گروه یازده نفره در مقابل هم بازی می‌کنند که یکی از آن‌ها در دروازه قرار می‌گیرد و بقیه با توجه به استراتژی بازی در نقاط مختلف زمین قرار می‌گیرند. در تقسیم‌بندی دقیق، ب…

آسیب های شایع در ورزش فوتبال

آسیب های شایع در ورزش فوتبال  حدود نیمی از آسیب ها در فوتبال آسیب اندام تحتانی است . ( زانو به تنهایی 36% موارد را تشکیل می دهد ) . اندام فوقانی 30% آسیب ها و ستون فقرات و احشاء باقی موارد را تشکیل می دهند .اگر بخواهیم اختصاصی تر و…

تاریخچه و قوانین فوتبال

  فوتبال         بازی فوتبال ورزشی است تیمی که در آن دو گروه یازده نفره در مقابل هم بازی می‌کنند و اغلب آن را پرطرفدارترین ورزش جهان می‌دانند. این ورزش در زمینی مستطیل شکل با پوشش چمن یا چمن مصنوعی انجام می‌گیرد که در انتهای عرضی …