سلاحهای باستانی معبد شائولین - شمشیر پهن

سلاحهای باستانی معبد شائولین نویسنده : برت راسل      مترجم : سمیرا اباذری قره بلاغ هنرهای رزمی گوناگون و متعدد چین، با گذشت هزاران سال از بوجود آمدنشان، سلاح های گوناگونی را پدید آورده است، که هر یک در نوع خود تاثیر مرگباری دارد. مدتهای…

آزمون برش با شمشیر ژاپنی - تامشی گری

تامشی گیری ( Tameshigiri ) آزمون برش با شمشیر ژاپنی تامشی گیری چیست ؟ تامشی گیری به هنرجو ( هنر آموز شمشیر زنی) کمک می کند که چگونه یک برش موثر ( برش منجر به مرگ) ایجاد نماید آموزش تامشی گیری معمولا پس از گذشت چندین ماه از آموزش هنر جوی مدرس…

تاریخچه و قوانین شمشیربازی

 شـــــمـشـیــــر بــــــازیتاریخچه شـمشیــــر بازی  در ایــران و جهاناز زمانی که انسان پا به این سیاره خاکی گـذاشت مبارزه های انفرادی وجود داشته است . انسان اولیه باید شکار می کرد و برای حفظ مایملک خود مجبور به جنگ و مبارزه بود و هما…