بایگانی دسته بندی ها جیت کان دو

باشگاهتان را رونق ببخشید !

باشگاهتان را رونق ببخشید ! آیا شما تجربه کسالت و کندپیش رفتن در باشگاه را بین هنرجویان خود احساس کرده اید؟ آیا باشگاه شما سوت و کور است ؟ الان وقت تزریق کردن فکر و ایده جدید است. باشگاه را شاد و مفرح کنید! من هر وقت با سن سی خود جلسه دارم روش های […]

مربی جیت کان دوی من – یک مربی ، یک راهنما

مربی جیت کان دوی من – یک مربی ، یک راهنما   در جیت کان دو اغلب می شنویم که، « معلم صرفا راهنمایی است که راه را به شاگرد نشان می دهد» این موضوع صحت دارد به شرط آنکه شاگرد نیز برای کسب تجارب شخصی پای در مسیر بگذارد. یک راهنمای شایسته می تواند […]