تردمیل بهتر است یا دوچرخه ثابت ؟

تردمیل بهتر است یا دوچرخه ثابت ؟  یکی از سوال های بسیار متداولی که بیماران از پزشکان و به ویژه متخصصان پزشکی ورزشی هنگامی که آنان ورزش را برای ایشان تجویز می کنند، می پرسند این است که استفاده از تردمیل بهتر است یا دوچرخه ثابت؟  تردمیل…