بایگانی دسته بندی ها اسکیت

تکنیک های اولیه در اسکیت

تکنیک های اولیه در اسکیت مسعود نیک مهر ، عضو تیم ملی و مربی اسکیت تکنیک اسکیت نگاه کلی اسکیت بازان حرفه ای : هدف تکنیک های اسکیت برای اسکیت بازان سرعتی و حرفه ای ، نگه داشتن خود در بین نفرات جلوی گروه اسکیت بازان شرکت کننده است. البته در صورتی که آن مسابقه […]