بایگانی دسته بندی ها آیکیدو

دایره در آی کی دو

آيكيدو راهي است كه بوسيله آن مي توان با چند دشمن به طور همزمان مبارزه كرد بنابراين هنرجويان نه تنها به جلو و رودرروي خود، بلكه به پشت سر و اطراف نيز بايد توجه داشته باشند. شما بايد توجه داشته باشيد كه در اين رويارويي همواره در مركز دايره قرار داشته و بقيه اجزاي اين […]