آموزش ساخت و تزئین نانچیکو

وسایل مورد نیاز برای ساخت نانچیکو :

دو عدد لوله ی سبز آب با قطر دو سانتی متر
زنجیر یا طناب محکم به اندازه ی عرض پشت دستتان
دو عدد میخ نسبتا نازک و به اندازه دو و نیم سانتی متر
یک عدد نوار چسب برق مشکی و یک عدد نوار چسب برق سفید
یک متر و نیم ربان قرمز و یک متر و نیم سبز
یک عدد نوار چسب کتاب سفید
مانند شکل زیر

آموزش ساخت و تزئین نانچیکو

ابتدا یکی از فک ها (لوله ها)را برداشته و با میخ, نیم سانتی متر از بالاترین قسمت فک نانچیکو رو سوراخ نمایید به طوری که فقط یک طرف آن سوراخ شود این کار را برای فک دیگر نانچیکو هم انجام دهید.
مانند شکل زیر

  Untitled-1

بعد زنجیر را داخل لوله , بین لوله و میخ قرار دهید.
مانند شکل زیر

 

آموزش ساخت و تزئین نانچیکو

بعد این کار را برای فک دیگر نانچیکو انجام دهید.
مثل تصویر قبل
شکل قرار دادن زنجیر در دو طرف فک نانچیکو

 

آموزش ساخت و تزئین نانچیکو

بعد میخ ها را تا انتهای لوله فرو نمایید و از پشت لوله میخ ها را کج کرده و به کناره های فک نانچیکو بکوبانید تا فک های نانچیکو محکم شود.
مانند شکل زیر

 

آموزش ساخت و تزئین نانچیکو

تا این مرحله شما توانستید یک نانچیکو بسازید , شکل کلی نانچیکو ساخته شده توسط شما

 

آموزش ساخت و تزئین نانچیکو

 

 

تزئین نانچیکو

حلا نوبت به تزئین ناچیکو می رسد.
ابتدا ربان ها را با قیچی هر 15 سانت , 15 سانت قیچی نمایید و یک طرف هر ربان را با آتش بسوزانید این کار باعث جلوگیری از ریش ریش شدن ربان ها هنگام اجرای حرکات نمایشی شما می شود.
مانند شکل زیر

 

آموزش ساخت و تزئین نانچیکو

بعد 1 عدد ربان قرمز و 1 عدد ربان سبز را به صورت یکی درمیان بر روی نوار چسب شیشه ای قرار دهید. نکته : قسمتی که سوزاندید را روی نوار چسب قرار ندهید.
مانند شکل زیر

 آموزش ساخت و تزئین نانچیکو

بعد نوار چسبی که روی آن ربان های قرمز و سبز می باشد را روی پایین ترین قسمت فک نانچیکو قرار دهید.
مانند شکل زیر

 

آموزش ساخت و تزئین نانچیکو

و آن را دور فک نانچیکو بپیچانید توجه داشته باشید که یک سانت از همه ی ربان ها دور فک باید پیچانده شده باشد این کار را برای فک دیگر نانچیکو انجام دهید.
مانند شکل زیر

 

آموزش ساخت و تزئین نانچیکو

شکل نهایی بدست آمده

 

آموزش ساخت و تزئین نانچیکو

بعد نوار چسب برق مشکی را دور فک های نانپیکو بچسبانید.
مانند شکل های زیر

 

آموزش ساخت و تزئین نانچیکو

 

بعد نوار چسب سفید را به وسیله ی قیچی از وسط نصف کرده
مانند شکل های زیر

 

آموزش ساخت و تزئین نانچیکو

 

آموزش ساخت و تزئین نانچیکو

بعد نوار چسب برق سفید نصف شده را به صورت مارپیچ دور فک نانچیکو بچسبانید, به طوری که هر فک به چهار قسمت مساوی تقسیم شود.
مانند شکل زیر

 

آموزش ساخت و تزئین نانچیکو

آموزش ساخت و تزئین نانچیکو

 

بعد نوار چسب برق سفید نصف شده را به صورت مارپیچ و معکوس شکل قبل دور فک نانچیکو بچسبانید, به طوری که هر فک به چهار قسمت مساوی تقسیم شود
مانند شکل زیر

 

آموزش ساخت و تزئین نانچیکو

و فک دیگر نانچیکو را به همین صورت درست نمایید .
مانند شکل زیر

 

آموزش ساخت و تزئین نانچیکو

 

شکل نهایی بدست آمده برای ماندگاری تزئین , نوارچسب کتاب را دور فک های نانچیکو بچسبانید.

 

آموزش ساخت و تزئین نانچیکو

همانطور که مشاهده می کنید قسمتی از فک نانچیکو براق شده است, این کار را به صورت کامل برای فک دیگر نانچیکو انجام دهید .
شکل نهایی بدست آمده

 

آموزش ساخت و تزئین نانچیکو

حالا شما یک نانچیکو زیبا درست کرده اید و آماده برای به اجرا درآوردن حرکات نمایشی شما می
باشد.

نمونه های ناچیکو ساخته شده شبرنگی :

 

آموزش ساخت و تزئین نانچیکو آموزش ساخت و تزئین نانچیکو

 

برگرفته از وب سایت سلاح سرد